Adet Gecikmesi TedavisiKısa süreli menstrüel sorunları olan genç kadınlar kombine doğum kontrol hapları veya progesteron ile tedavi edilebilirler. Ancak endometrial kanser riski taşıyan kadınların, tedaviden önce endometrial biyopsiden geçmeleri gerekir. Pek çok görüş, 35 yaşın üzerinde mutlaka endometrial biyopsinin yapılmasını destekler. Her ne kadar 35 yaş altında endometrial kanser nadir ise de, şişmanlık ve uzun süreli yumurtlamama (anovulasyon) gibi risk faktörleri genç hastalarda da göz ardı edilmemelidir. Bir görüşe göre 1 yıldan uzun süreli anovulatuar kanama öyküsü varsa, 18 yaşından sonra endometrial biyopsinin şart olduğunu söylenmektedir. Aslında kritik önemi olan hastanın yaşı değil, karşılanmayan tek başına estrojen etkisine maruz kalınma süresidir. İlk adeti olduğu günden beri progesteronsuz,sürekli estrojenle karşı karşıya kalan bir genç kız 20 yaşında bile kansere aday olabilir. Biyopsinin mümkünse kanamanın başladığı gün alınması tanısal değerini artırır.

Endometrial biyopsi anestezi gerektirmeden yapılan basit bir poliklinik işlemidir. Çoğu kez ince plastik kanüllerle endometrial aspirasyon tanısal olarak yeterli bulunur. Öte yandan özellikle endometrial kanser riski taşıyanlarda genel anestezi altında rahim ağzı kanalının ve rahim içi dokusunun tam küretajının mutlaka gerektiğini savunanlar da vardır.

Adet Gecikmesi Tedavisi

Adet düzensizliği tedavisi nasıl yapılır?

Adet düzensizliği ( disfonksiyonel kanama) tedavisinde hormonal ve hormon içermeyen tıbbi ilaçlar yada cerrahi yaklaşımlar kullanılmaktadırlar. Bazı hastalar için tek bir tedavi planı uygun iken diğer bazılarında birden fazla alternatif tedavi seçeneği mevcuttur. Bu tedavilerin hiçbiri hasta tarafından kendiliğinden uygulanmamalı ve mutlaka bir jinekoloji uzmanının gözetiminde planlanmalıdır.

Kanamanın şiddetli olduğu durumlarda probe küretaj yapılır.Kürtaj materyalinin patolojik incelemesi hem tanı konulmasını sağlar hem de kanamanın durmasıyla tedavi olanağı da yaratır.Rahim içi tabakasının patolojik inceleme sonucuna göre hastanın yaşı ve çocuk beklentisi dikkate alınarak tedavi düzenlenir.

Sık kullanılan tedavi protokolleri aşağıda kısaca anlatılmaktadır.

Östrojen tedavisi :

Ani , fazla miktarda ve kontrol edilemeyen kanama durumlarında hastane ortamında verilecek intravenöz 25 mg östrojen 4 saatte bir kanama durana kadar veya en fazla 12 saat süreyle uygulandığında kanamayı hızlı şekilde durdurur. Östrojenin etki mekanizmasının ince damarlarda kapiller seviyede pıhtılaşmayı uyarması olduğu düşünülmektedir. (Türkiye’ de intravenöz estrojen preparatı mevcut değildir)

Ağızdan verilen konjuge estrojenler (örn. premarin) bölünmüş dozlarda günde 10 mg’ a kadar verilebilirse de hastaların çoğunda bu kadar yüksek doz yan etki yaratmaktadır ,bu nedenle kullanımı sınırlıdır.

Kanama aşırı değil ise daha düşük dozda konjuge östrojen kullanıldığında kanamayı 24-48 saat içinde durdurur. Hayatı tehdid eden durumlar dışında hormonal tedavi başlamadan önce mutlaka endometrial biyopsi yani kürtaj yapılmalıdır.

Hafif-orta derecede vajinal kanamalarda daha düşük dozlarda konjuge estrojen verilebilir. Adet ortası lekelenme tarzı olan ara kanamalarda da lekelenmeler bu şekilde durdurulabilir. Uzun süreli düşük doz doğum kontrol hapı kullanılırken birden adet arası az miktarda kanamadan yakınan kadınlarda adet ortası dönemde sadece kanama süresince 5-10 gün ve 1-3 adet dönemi boyunca östrojen kullanılabilir. Bu tedavi süresince doğum kontrol hapına kesmeden devam edilir.

Uzun etkili progesteron tedavilerinde de östrojen verilmesi endometriumun yenilenmesine yardımcı olur. Daha ağır kanamalarda, aynı doz östrojen 4 saatte bir tekrarlanıp ilk 24 saatten sonra günde tek doz halinde 7-10 gün sürdürülür.

Progesteron Tedavisi :

Ani kanamayı durdurmak için tek başına bir progestereon içeren ilaç (progestan, duphaston, orgametril, primolut-N,farlutal gibi) da kullanılabilmektedir. Rahim içi dokunun kalın olduğu tahmin edilen veya gösterilmiş olan kadınlarda günde 10 mg medroksiprogesteron asetat’ ın 10 günlük ağızdan tedavisi kanamayı keser. Progesteron içeren kas içi uygulanan iğneler de alternatif olarak uygulanabilmektedir.

Az miktarda adet görme (Oligomenore ) tedavisinde, her ay 10 gün süreyle günde 10 mg medrksiprogeteron asetat gibi bir progesteron verilmesi düzenli çekilme kanamaları sağlar.

Menometroraji (düzensiz ve fazla miktarda adet ) veya polimenore (sık ara ile adet) tedavisinde de 10-15 gün progesteron verilmesi veya sonra çekilme kanamasının başlatılması “medikal küretaj” görevi yapıp endometirumun sağlıklı şekilde dökülmesine ve yenileşmesine yardımcı olur. Her ayın ilk 10 günü progesteronun düzenli olarak verilmeye devam edilmesi düzelmenin daha etkin olmasını sağlar. Çekilme kanamasının olmaması veya düzensiz kanamaların durmaması, disfonksiyonel anormal uterin kanama tanısının doğruluğundan şüphe ettirmelidir.

Perimenopozal yani menopoz öncesi kadınlarda, çekilme kanaması olmayana yani östrojenik aktivite kaybolana kadar düzenli progesteron ile edilmelidir. Ancak östrojen azaldıkça, endometriumun progesterona cevap verebilecek hale gelebilmesi için tedavi sikluslarını gerektiği kadar seyreltmek uygun olacaktır.

Yumurtlamanın olduğu anormal adet kanamalı kadınlarda, gebelikten korunma da arzu ediliyorsa, bir diğer alternatif her 3 ayda bir Depo-provera gibi bir progesteron içeren bir ilaç ile adet döngüsünün tamamen kesilmesidir.

Progesteron salgılayan rahim içi araçlar (spiral- Mirena) da 12 ayda adet kanamasını %96’ ya varan oranlarda azaltabilir.

Doğum Kontrol hapları, Oral Kontraseptif Tedavisi :

Anormal adet kanamalarında en popüler ve sık kullanılan tedavi şekli doğum kontrol hapı verilmesidir. En büyük avantajı adetle kaybedilen kan miktarının en az %60’ a kadar azaltılmasıdır. Tedavi en az 3 ay süreyle, gebelikten korunma arzulanıyorsa, istenilen süreyle devam ettirilebilir.

Oral kontraseptifler, adet düzensizliği tedavisinde hem östrojen hem de progesteron kombine şekilde içerdikleri, dolayısıyla pratik oldukları için tercih edilmektedirler. Yoksa ayrı ayrı östrojen ve progesteronların kullanılmalarına bir üstünlükleri yoktur. Bekar bir genç kız toplumsal nedenlerle oral kontraseptif taşımak istemiyor veya ailesi doğum kontrol hapı olduğu için tedaviyi benimseyemiyorsa ayrı ayrı östrojen ve progesteron ilaçları da verilebilinir.

Hormon tedavisi başladığı anda endometriumun hangi evrede ve ne kalınlıkta olduğu bilinmiyorsa, östrojen ve progesteronun birlikte kullanılması, kanamanın durmasını garantiye alır ve çok etkindir.

Her hangi bir düşük dozlu monofazik hap tedavi amacıyla kullanılabilir. Kanamayı durdurmak için 5-7 gün süreyle günde 2 hap, kanamayı ilk 12-24 saatte kesecek veya çok azaltacaktır. İlk 24 saatte gerekirse günlük doz aralıklı 4 hapa kadar çıkabilir. Eğer 24 saatte kanama durmuyorsa, tanının doğruluğu tekrar gözden geçirilmeli ve tekrar organik patoloji aranmalıdır. Bir haftalık tedavi süresince endometrium, hap kesilince olacak çekilme kanamasına hazırlanır.

Aşırı ve ani kanama tedavisi tamamlanıp hap kesildikten birkaç gün içinde, normalin üzerinde kalınlaşma ihtimali olan endometrium ağrılı ve fazla miktarda kanama ile dökülecektir. Hastanın bu konuda uyarılması önemlidir. Aksi takdirde hastalığın nüksettiği düşünülüp paniğe kapılabilir. Son haptan 7 gün sonra ve çekilme kanamasının 5’ inci gününde yeni bir kutu hapa, günde bir tabletten tekrar başlanır ve 7 gün hapsız dönemlerle 21’ er tabletlik preparatlar en az 3 adet siklusu devam edilmelidir. Bundan sonra tek başına progesteron ile 10 günlük dönemler halinde disfonksiyonel anormal uterus kanamaları kontrol altında tutulur.

Ovülasyon kendiliğinden başlayana veya çocuk arzu edilmesi halinde ovülasyon indüksiyonuna kadar, siklik progestin tedavisi endometriumun aşırı kalınlaşmasına fırsat vermez. Artan endometrial kanser ve belki de meme kanseri riski böylece azaltılmış olur.

Ovulatuar kanamalarda da eğer kontrasepsiyon arzu ediliyorsa oral kontraseptif hap kullanımı seçilebilir. Bir tip hap ile anormal kanama oluyorsa, özellikle düşük dozlu haplarda ilk 1-2 siklus sabredildikten sonra bir başka hapa geçilebilir.

Diğer Medikal Tedaviler :

Prostaglandin E2 ve F-2 alfa adet siklusu boyunca tedrici olarak artar, prostaglandin inhibitörleri ise trombosit kümelenmesini artıran damar daraltıcı tromboksan A2’ yi, kümelenmeyi engelleyen prostakislin aleyhine artırır. Böylece rahimin kanama hacmi azalır. Tedaviye kanamanın başlamasından itibaren 3-4 gün devam edilir. Bu grup ilaçlar ağrı kesiciler olarak bilinir.

Kısa süreli olmak kaydıyla ve östrojen-progesteron kullanılamıyorsa GnRH analogları bazı özel durumlarda kullanılabilir. Keza Danazol aynı endikasyonlarla sınırlı şekilde uygulanabilir.

Koagulasyon sorunu olanlarda bir sentetik arjinin vazopresin analogu olan desmopressin burun içi veya damar yoluyla faktör 8’ i artırıp ortalama 6 saat süreyle kanamayı durdurabilir.

Cerrahi Tedavi :

Tüm tıbbi tedavilere cevap vermeyen olgularda histerektomi (rahim alınması ameliyatı ) tercihi sunulur.Histerektomi 40 yaş altındaki genç hastalarda tercih edilmemektedir.

Alternatif yaklaşım kürtaj sonucu rahim içi dokusunda kanser öncüsü lezyon ve rahim kanseri olmadığının tespit edilmesi şartıyla endometrial ablasyondur. 4-6 haftalık bir tıbbi tedavi ile rahim içi dokusu baskılandıktan sonra histereskopik yöntemle veya termal uygulama ile ablasyon gerçekleştirilip rahim içi dokusu tahrip edilir ve böylece adet görmeme hali oluşturulabilir.

Cerrahi, son ve tercih edilmeyen yaklaşımdır. Hormon-endometrium etkileşim fizyolojisini bilen bir hekim, nadir olgular dışında tıbbi tedavi ile her türlü disfonksiyonel kanama sorununu başarı ile tedavi edebilir.

Yayınlanma Tarihi : 14.12.2012 02:51:09

Adet Gecikmesi Tedavisi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

4 Yorum Yapılmış "Adet Gecikmesi Tedavisi"

admin

yaa nedir bu anlamadım 2 güne kadar tatile gidicem ama adetim olmadı bu gidişle tatilde olcam gibi gözüküyor benim şansızlığıma

2014-09-02

Kullanıcı oyu: 4,5

Seda Çetinkaya

Ben bi kaç aydır adet goremiyorum 2,5ay gormedim ve bir hap kullandim sonra bikac gun sureli oldum simdi ise tekrar basliyo bir mijtar ve yine kesiliyorum neden olabilir eskiden duzenliydim yasim 31 menopoz durumum ssoz konusu olabilirmi be yapmaliyim tesk ederim.

2014-07-23

Kullanıcı oyu: 4,5

buşra

ben bi ay ônce cok kanama şikayetyle hastaneye gttim muayene oldum rahim duvarin da kalinlaşma oldugunu söyledlr bana agri kesici bi hap verdi ayni zaman da kanamayi da durdurdu kanamam kesildi bi ay oldu adet dônemim geldi ben hala bu ay olmadm çok merak ediyorum y.olurmusunuz tşk ederim

2013-07-19

Kullanıcı oyu: 4,5

Admin

Adet Gecikmesi Tedavisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz. Lütfen düşüncelerinizi bizimle ve diğer kullanıcılar ile paylaşın, Adet Gecikmesi Tedavisi konusunu geliştirmemize ve en doğru bilgileri sunmamıza yardımcı olun.

2013-01-28

Kullanıcı oyu: 4,5

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Ertesi Gün Hapı

Ertesi gün hapı, korunmasız olarak cinsel ilişkiye girildiğinde ya da kullanılan doğum kontrol yönteminin aksadığı fark edildiğinde kullanılan haplardır. Ancak bir doğum kontrol yöntemi değildir. Bu hapların içeriğinde hormon olma...

Adet Nedir

Adet nedir, kadınlarda görülen doğal, fizyolojik bir olaydır. Menstrüasyon, hayız hali gibi isimlerle de anılır. Halk arasında ise aybaşı olarak bilinir. Kadınların yanı sıra bazı hayvan türlerinin de dişilerinde görülür. Ergenlik...

Adet Dönemi

Adet dönemi, adet kadınların aylık olarak gördükleri kanamalardır. Adet görüldüğünde, rahim iç tabakası dökülür. Adet kanı rahim boynunda bulunan açıklıktan geçip, rahimden vajina aracığıyla vücuttan atılır. Adet dönemleri genelli...

Polikistik Over

Polikistik over, üreme çağına gelen kadınlarda en fazla görülen endokrin bozukluktur. Kadınların adet düzenini, hormonlarını, çocuk sahibi olmasını, damarlarını, kalbini, görünüşünü etkileyebilen bir sorundur. Bu rahatsızlığı olan...

Yumurtalıkta Kist

Yumurtalıkta kist, kadınların sıkça yaşadığı sorunlardan biridir. Kadınların çoğunda yaşamının bir döneminde bu sorun yaşanmaktadır. Bu oluşumlar fazla rahatsızlık vermediğinden, genellikle tedavi gerekmez. Ancak kistlerin hepsi b...

Adet Ağrısı

Adet ağrısı, adet kanaması döneminde ya da kanama başlamadan birkaç gün önce kasıklarda meydana gelen kramp tarzı ağrılar menstrüel kramp veya dismenore olarak adlandırılır. Dismenore yani adet ağrısı (birincil)dismenore primer, (...

Adet Geciktirici

Adet geciktirici, üreme döneminde olan kadınlar özellikle yaz aylarında yaptıkları tatil planlarına denk gelen günlerde olan adet kanamalarının tarihini değiştirmek isterler. Bu gecikmeyi sağlayabilmek için, progesteron hormonu ih...

Adet Döngüsü

Adet döngüsü, üreme döneminde olan kadınların ortalama olarak 28 günde tekrarlayan sürecidir. Bu döngü son adet tarihinin ilk günüyle, sonraki adet döneminin ilk günü arasında geçen süreyi anlatır. Bu süreç 28 gün olarak kabul edi...

Aşırı Adet Kanaması

Aşırı adet kanaması, Kadınların adet dönemi kanamalarının fazla oranda olması ya da çok uzun süre devam etmesi araştırılması gereken bir konudur. Adet döneminde günde 3-5 adetten fazla ped kullanılması ve adet kanamasının bir haft...

Adet Ağrısı Nasıl Geçer

Adet ağrısı nasıl geçer? Adet öncesinde ya da adet döneminde özellikle kasık bölgesinde oluşan kramp tarzı ağrılar ''dismenore'' olarak adlandırılır. Adet döneminde olan kadınların yaklaşık %50'si bu ağrılara maruz kalır. Bu %50'l...
#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası | RSS Kaynağı | Yardım Forumları

Adet Gecikmesi, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Kasım - 2014